# Imię CenaZmiana 24HKapitalizacja RynkowaObjętość 24HWykres cen(7D)

Czy Bitcoin Jest Anonimowy? Jak Anonimowy Jest Bitcoin?

Bitcoin można wykorzystywać do wysyłania pieniędzy z adresu pod adres, bez ujawniania danych osobowych powiązanych z dowolnym, ani z wysyłającym, ani z odbierającym. Jest to możliwe, ponieważ sieć Bitcoin operuje na dużej liczbie węzłów nie wymagających centrali do zarządzania systemem. Zamiast tego, systemem zarządza wiele węzłów (komputerów) operowanych przez kopiących, pracujących nad weryfikacją transakcji i pomocy w produkcji bloków. Jak anonimowy jest Bitcoin i czy otrzymywanie i wysyłanie pieniędzy przez Bitcoin jest nie do wyśledzenia?

Czy Bitcoin Jest Anonimowy?

Użytkownicy mogą wysyłać dane przez Bitcoin korzystając tylko z adresów, które nie ujawniają danych osobowych takich jak imię, nazwisko, czy inne dane z dowodu osobistego, co zapewnia pewien poziom anonimowość. Jednakże, każdy może zobaczyć twoją transakcję i adres publiczny, w tym dokładny czas i kwotę transakcji. Oznacza to, że jeżeli ktokolwiek będzie wystarczająco zainteresowany aby spróbować odnaleźć adresy IP z których i na które pieniądze zostały wysłane, byłoby to możliwe z odpowiednimi zasobami. Rządy czy hakerzy byłyby pierwszymi jednostkami z odpowiednimi zasobami wystarczającymi do odkrycia z którego i na który adres IP wysłano środki, nawet jeżeli transakcja sama w sobie nie przechowuje danych osobowych. Jako, że sieć działa na węzłach, to gdyby hakerzy lub rządy przejęły dużą liczbę węzłów, mogłyby uzyskać pewien poziom kontroli nad siecią, co pozwoliłoby nawet na odwrócenie transakcji czy wykorzystanie podwójnego wydawania aby ukraść środki. Atak 51% to jeden z najbardziej znanych ataków na sieć zdecentralizowaną, taką jak Bitcoin. W tym ataku, hakerzy mają na celu przejęcie kontroli nad węzłami od kopiących, aby wykorzystać większość węzłów sieci do swoich celów.

Bitcoin Nie Jest Całkiem Anonimowy, tylko Pseudonimowy

Twoje transakcje Bitcoin można także wyśledzić do konta na giełdzie, gdzie kupujesz i sprzedajesz Bitcoin. Gdy wiążesz swój portfel do konta i korzystasz z adresu aby otrzymywać jednostki BTC z giełdy na której dokonałeś zakupu, biorąc pod uwagę, że giełdy zazwyczaj potrzebują danych osobowych aby ukończyć weryfikację KYC oraz AML, twój adres BTC może być powiązany do twojego nazwiska przez konto na giełdzie. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, Bitcoin nie można nazwać w pełni anonimowym. Zamiast tego, mówi się że Bitcin jest pseudonimowy.

Użytkownicy korzystają z adresów działających jako pseudonim własnej tożsamości, ponieważ posiadanie BTC nie wymaga podawania danych osobowych – giełdy potrzebują twoich danych raczej po to, aby ukończyć weryfikacje Know Your Customer (KYC) oraz Anti-Money Laundering (AML). Kiedy ten pseudonim (adres lub adresy) jest powiązany z danymi osobowymi, już nie jesteś anonimowy. Hakerzy muszą przejść wiele barier aby uzyskać twoje dane, jednakże w historii miało miejsce wiele ataków hakerskich na platformy giełdowe, na których użytkownicy kupowali lub nawet przechowywali Bitcoiny. Oznacza to, że bezpieczeństwo twoich środków jest zależne od tego, jak dobrze zabezpieczona jest giełda, z której korzystasz.

Close Menu